خیار غبن در مزایده

 

نهاد ها و شرکت ها علی الخصوص نهادهای دولتی، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری می کنند و کالاهای خود را از طریق مزایده به فروش می رسانند.این نهادها برای رفع نیاز های خود باید با اشخاص حقیقی یا حقوقی رابطه برقرار کنند و بر این اساس مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قرارداد های لازم بنمایند.حال گاهی پیش می اید که به علت اشتباه کارشناس و یا عدم مهارت کارشناسی در این زمینه و یا حتی تبانی در تعیین قیمت واقعی، مال مورد مزایده به قیمتی فاحش و یا حتی افحش از قیمت اصلی ان به فروش می رسد. با وجود این مسئله بررسی و تببین این امر که با توجه به قوانین و اصول حقوقی و فقهی کشور،  امکان اعمال خیار غبن در این معاملات که از طریق مزایده صورت می گیرد از جانب ارگان مغبون وجود دارد یا خیر که در نهایت این امر مستلزم بررسی فلسفه وجود و جعل خیار غبن توسط فقها و قانون گذار است و اینکه چه اصول و قواعدی بر اعمال ان حاکم است.برخی فقها از جمله آیت اله مکارم شیرازی معتقدند که خیار غبن در مزایده اساسا راه ندارد، همچنین برخی قضات و حقوقدانان قائل به این نظر هستن که مزایده یک عقد تشریفاتی است و خیار غبن در عقود تشریفاتی قابل اعمال نمی باشد. ماده 416 فانون مدنی بیان می دارد: ((هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند)). با توجه به این ماده واژه معامله به صورت کلی بیان شده و اشاره ای به تشریفاتی و غیرتشریفاتی بودن آن نشده است و با توجه به کلیت قانون ان چه منطقی تر به نظر می رسد، مزایده یک نوع تشریفات برای وقوع عقد بیع است و خود عقدی مستقل نیست به همین سبب شاید بتوان گفت خیار غبن قابلیت اعمال در مزایده را داراست و در صورتی نمی توان از امتیاز این خیار بهره جست که حین آگهی مزایده اسقاط آن شرط شده باشد بدین معنی که حتی در صورت مغبون شدن طرفین نتوان آن را اعمال کرد.این مورد نیز جای بحث بسیاری دارد که غبن اعم از فاحش و افحش هر دو  قابل اسقاط است؟ ،در این جا نیز برخی معتقدند خیار افحش ولو اینکه حین اگهی ساقط شده باشد در صورت وقوع از طرف مغبون قابل اعمال است و اسقاط ان تاثیری در معامله ندارد.
انجام کلیه امور وکالت با وکیل در تهران توسط گروه وکلای منشور آریا انجام می شود.
 

Share تاريخ: 1396/04/19 مشاهده : 743

, , ,گذاشتن نظر