امور ثبت شرکت ها


شرکت ها پس از ثبت و تاسیس، به منظور ارائه خدمات و معرفی محصولات و همچنین تسهیل در امور خود نیاز به انجام اقداماتی تکمیلی به شرح زیر دارند:
1- اخذ کد اقتصادی
2- اخذ کارت بازرگانی
3- ثبت برند و علامت تجاری
4- پلمپ دفاتر
5- ثبت تغییرات
6- ثبت صورتجلسات مجامع
موسسه سفیر منشور آریا در کلیه موارد فوق خدمات لازم را به شرکت ها و موسسات ارائه نموده و رهنمود های لازم را در اختیار آنان قرا می دهد.