اخذ کارت بازرگانی


کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت و واردات و صادرات کالا ضروری است. بر اساس تعریف گمرک : کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخص حقیقی باشد چه شخص حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده باشند . در شرکت های تجارتی کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود .
شرایط صدور کارت بازرگانی :
الف) اشخاتص حقیقی ایرانی
1- داشتن حداقل 21 سال تمام .
2- برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای آقایان .
3- داشتن 3 سال فعالیت تولیدی، تجاری به تایید 2 نفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه های متبوع .
4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری .
5- داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی .
6- داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک های عامل کشور .
ب)اشخاص حقیقی غیر ایرانی
1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ خدمت نظام یا معافیت .
2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر .
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی :
1- در خواست صدور کارت بازرگانی
2- کپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
3- کپی کارت ملی
4- تکمیل 1 برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)
5- تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
6- تکمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی
7- اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی
8- تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و کپی کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی و هم‌چنین دارندگان مجوز تولید از یکی ازوزارت‌خانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند).
9- اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.
10- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.
11- اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکت‌ها.
12- اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه.
13- 13قطعه عکس 4×3 .
14- دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (حداقل سن 21 سال تمام) و رویت اصل آن.
15- دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.
16- دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره‌نامه محضری محل کار. در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.
17- اصل و فتوکپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان با ذکر نام شرکت.
18- اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.