ثبت برند و علامت تجاری


علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالا و یا خدمات سایر بنگاه ها یا اشخاص متمایز نماید. مدت اعتبار ثبت علامت 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد، این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی 10 ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است.
ثبت علائم تجاری دارای مزایایی می باشد که موارد آن بدین شرح است:
1- تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند
2- شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند
3- ابزار بازاریابی و اساس و وجهه شرکت ها هستند
4- اجازه استفاده آنها به اشخاص ثالث داده می شود
5- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند
6- شرکت ها را تشویق می کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرما یه گذاری کنند
7- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند
مدارک مورد نیاز برای جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقیقی :
1- تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي
2- ارائه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد یا پروانه کسب برابر اصل شده یا نامه ایی از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات جهت اداره ثبت علائم تجاری
3- تصوير علامت مورد نظر به ابعاد 6*6 سانتيمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در برگی جداگانه درخصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت
4- كارت بازرگاني بنام شخص دارنده جواز در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و یا غیر فارسی باشد
5- امضای وکالتنامه
مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقوقی:
1- ارائه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد یا پروانه کسب برابر اصل شده
2- تصوير اولين روزنامه رسمي شركت و روزنامه رسمي آخرين تغييرات هیات مدیره شركت تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت
3- كارت بازرگاني برابر اصل شده شناسنامه شخص حقوقی(در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين باشد
4- تصوير علامت مورد نظر به ابعاد 6*6 سانتيمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف
5- امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت