قتل-ضرب و جرح


قتل از جمله جرائمی است که بخش عظیمی از مواد قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است. تعاریف حقوقی گوناگونی از جرم قتل به عمل آمده است، اما در یک تعریف کلی می توان گفت که سلب عمدی حیات یک انسان توسط انسانی دیگر، قتل می باشد. مطابق قانون مجازات اسلامی، جرم قتل انواع گوناگونی داشته و بسته به نوع آن مجازات های مختلفی هم دارد از جمله قصاص نفس (اعدام)، حبس و دیه.
جرم ضرب و جرح عمدی هم شامل مواردی می شود که شخص عمدا به دیگری ضرب یا جرحی وارد می سازد که در نتیجه ی ورود این ضربه شکستگی، نقصانف از کار افتادن عضو یا اعضایی از بدن و .... برای شخص مضروب اتفاق می افتد. مطابق قانون، مجازات این جرم قصاص عضو است و در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد، مجازات حبس جایگزین آن شده و هم چنین در صورت درخواست مجنی علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.